Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Ετους 2010


Αναφορικά με τι αιτήσεις που καλούνται εσπευσμένα σήμερα οι Συνάδελφοι μας να υποβάλλουν στις οικείες ΔΟΥ (γραφείο εισοδήματος) με τις οποίες θα ζητείται η επιστροφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγύης του έτους 2010 (ν3986/2011)  διευκρινίζουμε ότι : 
-η αίτηση θα κατατεθεί προκειμένου να διεκδικηθεί στο μέλλον δικαστικά η επιστροφή των χρημάτων, μετά την αρνητική απάντηση της Πολιτείας  
- το επείγον οφείλεται για να μην παραγραφή η αξίωση του 2011
Εκτιμούμε οτι έκαστος θα πρέπει να αποφασίσει εαν θα καταθέσει την αίτηση.  


ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΔΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ:             
ΟΝΟΜΑ:                  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:        
Α.Φ.Μ.:                    
ΣΥΖΥΓΟΣ:                            (ΑΦΜ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ:              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:            
ΘΕΜΑ:     Επιστροφή εισφοράς αλληλεγγύης 2% και εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011
Παρακαλώ να μου επιστραφεί  η εισφορά αλληλεγγύης 2% και η εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011 για τα εισοδήματα μου από 1/1/2011 έως 31/12/2013, που παρακρατήθηκε παράνομα και αντισυνταγματικά.
 ………….   31-12-2013
 
Ευχαριστούμε την Αδέσμευτη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών - ΑΣΚΑ για την ενημέρωσή μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου