Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Ιατροφαρμακευτική-Νοσοκομειακή περίθαλψη Αποστράτων -οικογενειών αυτών


Σας διαβιβάζω το συνημμένο προς ενημέρωσή σας.
Απόψεις - σχόλια- προτάσεις σας μέχρι 10 Μαϊου 2014
1 σχόλιο: