....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Ενέργειες για όσους έχουν μείωση συντάξεως κάτω των 55 ετών
PDF Εκτύπωση E-mail

      Σύμφωνα με το άρθρο 1, παραγρ. 10α, του Ν.4025/2011, για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών και έως
ότου φτάσουν στην ηλικία των 55, περικόπτεται κατά 40% το τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ (στη συνέχεια μεταπίπτει στη περίπτωση ότι οι κύριες συντάξεις για το τμήμα του μεικτού ποσού που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ μειώνονται κατά 20%). Η μείωση διακόπτεται από την πρώτη του επόμενου μήνα, από εκείνο κατά τον οποίον συμπληρώνεται το 55 έτος της ηλικίας.
       Μετά από επικοινωνία μας με το ΓΛΚ, μας ενημέρωσαν ότι η υπόψη μείωση θα διακόπτεται με μέριμνα του ΓΛΚ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έγινε η αποκατάσταση, θα απαιτηθεί η όχληση του ΓΛΚ για επισήμανση της παράλειψης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου