....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Δημοσκοπική Κάλπη στο Παράρτημα Νομού Πιερίας στις εκλογές της 19 Φεβρουαρίου 2017 !Στις 19 Φεβρουαρίου 2017 διεξήχθη στο Παράρτημά μας δημοσκοπική κάλπη   και τα αποτελέσματά της είναι τα παρακάτω  όπως τα κοινοποιήσαμε και στην ΕΑΑΣ , προκειμένου να ληφθούν υπόψην στην τοποθέτηση των νέων Τοπικών Συμβουλίων που θα πραγματοποιηθούν με την ανάληψη και την απόφαση του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ .
Υπόψην ότι ο αριθμός των ψηφισάντων αντιπροσωπεύει εκείνους που θέλησαν να ψηφίσουν στην δημοσκοπική κάλπη  και μόνο .

Καλή επιτυχία σε όσους συνεχίσουν ή τοποθετηθούν.


                                                                                                Ε.Α.Α.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
                                                                                                                                   19 ΦΕΒ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΨΗΦΩΝ (Σταυρών) πού έλαβε έκαστος υποψήφιος
στην Δημοσκοπική Κάλπη του Παραρτήματος Πιερίας την 19η Φεβ.2017


α. Έναρξη ψηφοφορίας:  Ώρα.09:00      Λήξη ώρα . 19:00
β. Αριθμός εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους           327
γ. Εψήφησαν :                                                                                171
δ. Άκυρα Ψηφοδέλτια :                                                                  05
ε. Έγκυρα Ψηφοδέλτια ( γ – δ) :                                                    166
στ. Έλαβαν (ψήφους) σταυρούς ο κάθε υποψήφιος του Ψηφοδελτίου όπως παρακάτω:

α/α
Βαθμός
Ονοματεπώνυμο
Ψηφοι
Αριθμητικά
Ψήφοι
Ολογράφως

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
1
Τχης (ΔΒ)
Χατζημαλλής Γεώργιος
143
Εκατόν σαράντα τρείς

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
1
Επχος (ΑΤΘ)
Λαγογιοάννης Αντώνιος
122
Εκατόν είκοσι δύο

2
Λγός (ΠΖ)
Σταυρίδης Βασίλειος
63
Εξήντα τρείς

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
1
Επχος (ΑΤΘ)
Καρυπίδης Συμεών
107
Εκατον επτά

2
Τχης (ΔΒ)
Κατσιούλης Αθανάσιος
88
Ογδόντα οκτώ

3
Ανθλγός (ΠΖ)
Κουτέλα Ευαγγελία
98
 Εννενήντα οκτώ

4
Τχης (ΠΖ)
Πραγκαφίλης Αθανάσιος
33
Τριάντα τρεις 
Το Πρακτικό αυτό αυτο αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής,
βεβαιώθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή.

                                                                                                                Κατερίνη 19 Φεβ 2017
Η Εφορευτική Επιτροπή

                  -Ο-                                                                                                 Τα
            Πρόεδρος                                                                                           Μέλη

                                                                                                            α.


                                     

                                                                                                             β. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου